Pattern Scanner สื่อสารตรงใจ ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

Last updated: 1 ก.พ. 2563  | 

Pattern Scanner สื่อสารตรงใจ ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

เรียน ท่านผู้ที่สนใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสูง และท่านที่ต้องการมีเครื่องมือการโค้ช

Excellence Resources ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเรียนรู้ เข้าใจรูปแบบความคิดรูปแบบพฤติกรรมเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ตรงใจ และได้ผลลัพธ์ตามต้องการ และมีเครื่องมือประเมินผลเพื่อนำไปประกอบการโค้ชอย่างตรงจุด ได้ผลลัพธ์ชัดเจน

หลักสูตร Pattern Scanner: Powerful Communication Style for Leader & Coach   

- 3 Days Certified Practitioner

- Certified Pattern Scanner Coach (21 CCEu, ICF)

โดยผู้เรียนจะได้เข้าใจหลักการทำงานของสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรับรู้การสื่อสาร รูปแบบความคิด รูปแบบพฤติกรรม เพื่อที่จะทำนายสิ่งที่ผู้รับสารคาดหวังและสามารถสื่อสารให้ตรงกับความคิดนั้นได้ เป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจ รับรู้การสื่อสารอย่างตั้งใจ และลงมือทำจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

Pattern Scanner เป็นชุดรูปแบบความคิด รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ 16 ชุด สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารแบบต่อหน้า เช่นการนำเสนองาน การทำพรีเซนเทชั่น การเจรจา การขายและการบริการ การสื่อสารทางโทรศัพท์ การเขียนอีเมล์ รวมทั้งการสื่อสารผ่านสื่อ เช่น การทำการตลาด การทำ Market Survey เพื่อเข้าใจกลุ่มลูกค้าและในที่สุดจะสามารถสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การเขียนโฆษณาเพื่อการขาย เป็นต้น

หากท่านต้องทำสคริปต์ให้ผู้บริหารระดับสูง ทำ Town Hall Meeting เขียนโฆษณาสำหรับเชิญชวนคนในองค์กร หรือแม้กระทั่งทำประกาศรับสมัครงาน ก็ไม่ควรพลาดในการนำความรู้นี้ไปใช้เพื่อให้คำพูดสะดุดหู และเขาหันมาโฟกัสสิ่งที่ท่านต้องการนำเสนออย่างจดจ่อ

Pattern Scanner มีเครื่องมือประเมินผล ออกมาเป็นกราฟ 16 ชุด เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจชุดความคิดได้ง่ายขึ้น สามารถเลือกคำพูดและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น นำไปสร้างประโยชน์ในการนำเสนอและสร้างผลลัพธ์ตามต้องการได้สะดวกขึ้น

สำหรับผู้บริหาร ผู้นำ หรือโค้ช ที่ต้องการมีเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจคนได้ชัดเจนขึ้น สามารถนำเครื่องมือประเมินผลนี้ไปประกอบการคัดเลือกบุคคลากรที่มีความเหมาะสมโดยธรรมชาติ สร้างชุดคำถามคำพูดในการสัมภาษณ์เพื่อหาคนที่ใช่สำหรับองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างผู้นำ และการออกแบบกระบวนการลงมือทำให้เหมาะสมกับบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักวิจัยที่ต้องการหาข้อมูลเพื่อประกอบการทำการตลาด ท่านจะรู้ได้ทันทีว่าคำพูดแบบไหนที่จะสื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายของท่าน และการนำเสนอแบบไหนที่ไปไม่ถึงกลุ่มที่ท่านต้องการ และหากท่านต้องการขยาย Market size ท่านต้องนำเสนอด้วยคำพูดแบบใด

สำหรับบุคคลที่ต้องการยกระดับความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิต พ่อแม่ลูก เพื่อนร่วมงาน เพื่อนในกลุ่มสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจและยกระดับความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันให้ดีขึ้น

 
หลักสูตร Pattern Scanner: Powerful Communication Style for Leader & Coach   
-        3 Days Certified Practitioner

หลักสูตร 3 วันเต็มที่จะได้เข้าใจรูปแบบความคิด รูปแบบพฤติกรรม และความลับที่ซ่อนไว้ในแต่ละรูปแบบ เข้าใจว่าที่ผ่านมาการสื่อสารได้ผลเพราะอะไร และไม่ได้ผลเพราะอะไร ต่อไปท่านจะอ่านรูปแบบเหล่านั้นได้อย่างไร และจะเพิ่มประสิทธิผล ปิด gap การสื่อสารได้อย่างไร

หลักสูตรนี้เหมาะทั้งผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร โค้ช นักการตลาด และบุคคลที่ต้องการยกระดับการสื่อสารให้เหนือชั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการสื่อสารเต็มประสิทธิภาพที่สุด

ผู้เรียนจะได้รับแบบประเมินผล Pattern Scanner ของตนเอง ฝึกฝนการสื่อสาร และสามารถออกแบบเนื้อหาที่ต้องการใช้ได้ทันทีตั้งแต่ในคลาสเรียน

-        Certified Pattern Scanner Coach (21 CCEu, ICF)

เป็นหลักสูตร 2 เดือน (ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจาก ICF สมาพันธ์โค้ชนานาชาติ) โดยเรียนต่อยอดจากหลักสูตร 3 วันข้างต้น รับรหัสสำหรับทำแบบประเมิน Pattern Scanner 10 รหัสพร้อมรายงานผล เพื่อนำไปใช้จริงกับบุคคลในองค์กร ผู้รับการโค้ช หรือบุคคลที่ต้องการสื่อสารให้ได้ผลลัพธ์ระดับสูง โดยผู้สอนจะมี Mentoring session จำนวน 3 ครั้งเพื่อสนับสนุนให้สามารถนำ Pattern Scanner ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 21 CCE ตามมาตรฐานของ ICF สมาพันธ์โค้ชนานาชาติ
 

ผู้เข้าเรียนหลักสูตร Pattern Scanner: Powerful Communication Style for Leader & Coach ทั้ง 2 หลักสูตร จึงสามารถสื่อสารอย่างมั่นใจ ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ และไม่พลาดที่จะชนะใจผู้ร่วมสนทนา ยกระดับความสัมพันธ์ โดยไม่มีใครหลุดวงจรจากการสื่อสารนั้น

=====

สมัครได้ทันทีทั้ง 2 คอร์ส ที่

อ.รงค์ จิรายุทัต 081-811 3916 (โทร และ ไลน์)

Line @ExcellenceResource หรือ

อีเมล์ Rong.jir@gmail.com

Email: ERtrain2success@gmail.com

Facebook Page https://www.facebook.com/ ExcellenceResources/

Website: https:// excellenceresources.com/
====

ปฏิทินหลักสูตร Pattern Scanner: Powerful Communication Style for Leader & Coach

17-19 กุมภาพันธ์ / 22-24 มิถุนายน / 26-28 สิงหาคม / 11-13 พฤศจิกายน

=====

ค่าลงทะเบียน
หลักสูตร Pattern Scanner: Powerful Communication Style for Leader & Coach   

-        3 Days Certified Practitioner

รุ่นแรกของปีนี้ ท่านละ 16,900 บาท

ค่าลงทะเบียนนี้ รวม

-อาหารกลางวัน 3 มื้อ + คอฟฟี่เบรค 6 มื้อ

-คู่มือการเรียน

-หนังสือสื่อสารให้ได้ใจ ไขความลับ(สมอง)คน

-แบบประเมินผล Pattern Scanner พร้อมรายงานผล

-        Certified Pattern Scanner Coach (21 CCEu, ICF)

รุ่นแรกของปีนี้ ท่านละ 26,900 บาท

ค่าลงทะเบียนนี้ รวม

- หลักสูตร 3 วัน (ข้างต้น)

- รหัสสำหรับทำแบบประเมิน Pattern Scanner พร้อมรายงานผล จำนวน 10 รหัส

- Mentoring Session 3 ครั้ง ( 2 เดือน)

- ประกาศนียบัตร 21 CCEu ตามมาตรฐาน ICF

====

วิทยากร: ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข PCC, อ.รงค์ จิรายุทัต PCC

เจ้าของลิขสิทธิ์ Pattern Scanner

ผู้เขียนหนังสือ     และร่วมแปล   

- โค้ชผู้บริหารในระดับ PCC และได้รับการรับรองระดับ ACC โดยสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) คนที่ 8 และ 9 ในประเทศไทย

- Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Leadership Coaching Program

- Certified Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming, approved by The American Board Of NLP, USA

=====

สมัครได้ทันทีทั้ง 2 คอร์ส ที่

อ.รงค์ จิรายุทัต 081-811 3916 (โทร และ ไลน์)

Line @ExcellenceResource หรือ

อีเมล์ Rong.jir@gmail.com

Email: ERtrain2success@gmail.com

Facebook Page ExcellenceResources

Website: https://excellenceresources.com/

====

ตัวอย่างการโค้ชด้วย GROW Model https://bit.ly/2wa1zBG

โค้ชชิ่ง คืออะไร https://youtu.be/rSfeUm12Z_0

สัมภาษณ์รายการ Lighning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง https://goo.gl/zVQcmt

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้